Կութ գյուղի միջնակարգ դպրոց

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Էջ 1 Scan Էջ 2 Scan Էջ 3 Scan Էջ 4 Scan

posted by kut in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ-ում

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԵՎ ԱՌԿԱ ԹՎԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Scan

posted by kut in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018-2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԵՎ ԱՌԿԱ ԹՎԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ-ում

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԿԱՏԱՐՎԵԼ

posted by kut in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ԿԱՏԱՐՎԵԼ-ում

2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ

Էջ 1Էջ 2Էջ 3

posted by kut in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿ-ում

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Էջ 1 ScanԷջ 2 Scan

posted by kut in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-ում

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ներքին գնահատում 2018թ.

posted by kut in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ-ում

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ej 1 Scan ej 2 Scan

posted by kut in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-ում

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԹԻՎԸ, ԱՌԿԱ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ԹԻՎԸ՝ ԸՍՏ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

texekatvutyun ev jamanakacuyc Scan

posted by kut in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԹԻՎԸ, ԱՌԿԱ ԹԱՓՈՒՐ ՏԵՂԵՐԻ ԹԻՎԸ՝ ԸՍՏ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ-ում

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի հրամանով դպրոցին հատկացված լիցենզիան և հարամանը՝ սահմանային տեղերի նշմամբ, ըստ կրթական մակարդակների՝ տարրական, հիմնական և միջնակարգ իրականացվող ծրագրերի Licenzia tarrakan Scanhraman tarrakan ej 1 Scanhraman tarrakan ej 2 ScanLicenzia himnakan Scanhraman himnakan ej 1 Scanhraman himnakan ej 2 ScanLicenzia mijnakarg Scanhraman mijnakarg ej 1 Scanhraman mijnakarg ej 2 Scan

posted by kut in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ-ում

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Էջ 1 ScanԷջ 2 Scan

posted by kut in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ 1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-ում